Cẩm nang pháp luật

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Cẩm nang pháp luật
Thứ sáu, 19/05/2023, 07:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số lượng lượt xem: 49

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top