Hướng dẫn “Ứng xử khi cây xanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình”

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Hướng dẫn “Ứng xử khi cây xanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình”
Thứ năm, 14/12/2023, 01:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số lượng lượt xem: 73

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top