Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 28/04/2022, 07:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Số lượng lượt xem: 45053

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top