Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9, Quý III và tháng 10 năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 2121/QĐ-SXD-KTXD ngày 11/11/2022 của Sở Xây dựng)

title Kinh tế xây dựng

Công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 9, Quý III và tháng 10 năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 2121/QĐ-SXD-KTXD ngày 11/11/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 14/11/2022, 07:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 2121/QĐ-SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 568

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top