Công văn số 980 /SXD-KTXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

title Kinh tế xây dựng

Công văn số 980 /SXD-KTXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 30/03/2023, 06:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 980 /SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 696

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top