Kế hoạch số 4335/KH-SXD-PC ngày 27/4/2022 của Sở Xây dựng về Tập huấn các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.HCM và Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

title Pháp chế

Kế hoạch số 4335/KH-SXD-PC ngày 27/4/2022 của Sở Xây dựng về Tập huấn các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.HCM và Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Thứ sáu, 06/05/2022, 09:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Kế hoạch số 4335/KH-SXD-PC

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 134

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top