Kế hoạch số 5559/KH-SXD-PC ngày 23/5/2022 của Sở Xây dựng về tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”

title Pháp chế

Kế hoạch số 5559/KH-SXD-PC ngày 23/5/2022 của Sở Xây dựng về tổ chức Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”
Thứ hai, 20/06/2022, 10:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Kế hoạch số 5559/KH-SXD-PC

Chủ đề:

- Hội nghị “Đối thoại Doanh nghiệp và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”.

Nội dung:

- Gặp gỡ, đối thoại và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hoạt động ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các kiến nghị đề xuất với Sở Xây dựng và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hình thức đối thoại: Đối thoại trực tiếp tại Hội nghị.

Thời gian: Dự kiến từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, thứ Sáu ngày 24/6/2022.

Địa điểm: Khách sạn Grand, 08 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

 

 

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 468

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top