Lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng năm 2022

title Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thủ trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng năm 2022
Thứ tư, 23/03/2022, 01:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 2736/TB-SXD-TT ngày 22/3/2022 về Lịch tiếp công dân của Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 174

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top