Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 21/11/2022, 09:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 2188/QĐ-SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 564

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top