Quyết định số 389/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/3/2022 của Sở Xây dựng về việc Công bố tỷ trọng các thành phần chi phí theo năm gốc 2020 để làm cơ sở xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố trong các năm liên tục tiếp theo

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 389/QĐ-SXD-KTXD ngày 28/3/2022 của Sở Xây dựng về việc Công bố tỷ trọng các thành phần chi phí theo năm gốc 2020 để làm cơ sở xác định chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Thành phố trong các năm liên tục tiếp theo
Thứ hai, 28/03/2022, 09:22 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải Quyết định số 389/QĐ-SXD-KTXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 759

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top