Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022
Thứ tư, 24/05/2023, 01:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 510/QĐ-BXD

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 2122

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top