Quyết định số 564/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, Quý I đến Quý IV và năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

title Kinh tế xây dựng

Quyết định số 564/QĐ-SXD-KTXD ngày 27/04/2022 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, Quý I đến Quý IV và năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Thứ sáu, 29/04/2022, 06:12 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Quyết định số 564/QĐ-SXD-KTXD

- Chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 12, Quý I đến Quý IV và năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 884

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top