Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

title Quản lý nhà và công sở

Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 26/04/2022, 06:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Công văn số 4206/SXD-QLN&CS ngày 26/4/2022 của Sở Xây dựng v/v hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 552

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top