Sổ tay hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

title Hạ tầng kỹ thuật

Sổ tay hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
Thứ tư, 31/08/2022, 07:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: Sổ tay hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 608

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top