Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn “Lựa chọn và trồng cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

title Hạ tầng kỹ thuật

Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn “Lựa chọn và trồng cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”
Thứ ba, 27/12/2022, 06:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Hướng dẫn “Lựa chọn và trồng cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”

Phòng Hạ tầng kỹ thuật

Số lượng lượt xem: 493

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top