Tài liệu tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

title Pháp chế

Tài liệu tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Thứ ba, 25/10/2022, 05:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Tài liệu tập huấn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Tài liệu hướng dẫn chuyên đề Hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh (tài liệu tham khảo)

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 505

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top