Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về điểm thi phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2023

title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 về điểm thi phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2023
Thứ tư, 04/10/2023, 08:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 5340/TB-HĐ

- Điểm thi phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2023

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 737

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top