Thông báo số 10325/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2022 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 15 năm 2022

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 10325/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 08/8/2022 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 15 năm 2022
Thứ ba, 09/08/2022, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 10325/TB-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 1307

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top