Thông báo số 1350/TB-HĐ ngày 04/4/2022 của Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2022 về điểm thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2022

title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo số 1350/TB-HĐ ngày 04/4/2022 của Hội đồng Thi tuyển công chức năm 2022 về điểm thi vòng 2, môn nghiệp vụ chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2022
Thứ hai, 04/04/2022, 08:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

Thông báo số 1350/TB-HĐ

- Đơn đề nghị phúc khảo

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 819

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top