Thông báo số 3770/TB-TTHT ngày 18/10/2023 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo số 3770/TB-TTHT ngày 18/10/2023 của Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM về việc tuyển dụng viên chức năm 2023
Thứ sáu, 20/10/2023, 06:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 3770/TB-TTHT

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng lượt xem: 358

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top