Thông báo số 415/TB-CĐKTXD ngày 30/5/2023 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ V/2023

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 415/TB-CĐKTXD ngày 30/5/2023 về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản Kỳ V/2023
Thứ tư, 31/05/2023, 05:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 415/TB-CĐKTXD

- Mẫu đơn đăng ký dự thi sát hạch

Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM

Số lượng lượt xem: 346

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top