Thông báo số 5215/TB-SXD-TCCB ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng

title Thông tin tuyển dụng công chức

Thông báo số 5215/TB-SXD-TCCB ngày 16/5/2022 của Sở Xây dựng về kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2022 tại Sở Xây dựng
Thứ ba, 17/05/2022, 07:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Thông báo số 5215/TB-SXD-TCCB

Phòng Tổ chức - Cán bộ

Số lượng lượt xem: 1012

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top