Thông báo số 8130/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Danh sách kèm theo Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 11 năm 2023)

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông báo số 8130/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 09/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính Danh sách kèm theo Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 11 năm 2023)
Thứ sáu, 09/06/2023, 01:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 8130/TB-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 333

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top