Thông báo về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ

title Chỉ đạo của lãnh đạo

Thông báo về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ
Thứ năm, 21/07/2022, 05:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Kế hoạch số 5402/KH-SXD-VP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ và Huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy, Cứu nạn, cứu hộ (PCCC, CNCH) cho lực lượng Phòng cháy, chữa cháy cơ quan, cán bộ, công chức và người lao động; Công văn số 8996/SXD-VP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Sở Xây dựng về cử cán bộ phối hợp hướng dẫn, tuyên truyền PCCC, CNCH; Công văn số 1758/Đ1-T1 ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) – Công an Thành phố về việc phối tham mưu tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH; Sở Xây dựng thông báo như sau:

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC, CNCH cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ quan Sở Xây dựng.

- Thời gian: Lúc 13 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2022.

- Địa điểm: Tại Hội trường Sở Xây dựng, địa chỉ: Số 60 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.    

2. Huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, CNCH cho Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ quan Sở Xây dựng (gồm 25 thành viên theo Quyết định số 1569/QĐ-SXD-TCCB ngày 16 tháng 9 năm 2020).

- Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 23 tháng 7 năm 2022.

- Địa điểm: Tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng, địa chỉ: Số 60 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. 

Sở Xây dựng đề nghị các Phó Giám đốc Sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn quán triệt toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ quan Sở Xây dựng thực hiện nghiêm túc Thông báo này.

Đính kèm file: Thông báo số 9489/TB-SXD-VP

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 104

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top