Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến 31/3/2023 (Gói thầu 6, 7) và giai đoạn từ 01/4/2023 đến 31/8/2023 (Khu vực 5, 6) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

title Đấu thầu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức, đơn vị tư vấn thẩm định và định giá gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến 31/3/2023 (Gói thầu 6, 7) và giai đoạn từ 01/4/2023 đến 31/8/2023 (Khu vực 5, 6) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 24/11/2023, 01:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: Thông báo số 4274/TB-TTHT

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu lựa chọn dịch vụ Tư vấn thẩm định và định giá gỗ từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh với nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định:

1.1. Tên đơn vị: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh;

1.2. Địa chỉ: số 205 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin về tài sản:

2.1. Khối lượng: 321,086 m³ gỗ tròn, kích thước đa dạng, được thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến 31/3/2023 (Gói thầu 6, 7) và giai đoạn từ 01/4/2023 đến 31/8/2023 (Khu vực 5, 6) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

2.2. Địa điểm tập kết: Bãi gỗ Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh (213 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm định và định giá:

3.1. Năng lực, kinh nghiệm: Là tổ chức tư vấn thẩm định và định giá thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ thẩm định giá (Hồ sơ năng lực); có tối thiểu 02 hợp đồng đã thực hiện thẩm định giá (Hợp đồng thẩm định giá);

3.2. Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập của doanh nghiệp;

3.3. Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật và có chi phí hợp lý.

3.4. Các tổ chức tham gia phải cung cấp đầy đủ 03 tiêu chí trên mới được xem là hợp lệ. Tất cả hồ sơ phải đựng trong túi hồ sơ;

3.5. Phải phù hợp với các quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tư vấn thẩm định và định giá:

4.1. Thời gian nhận hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm định và định giá (trong giờ hành chính).

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17 giờ của ngày kết thúc thông báo).

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Kế hoạch Tài chính, số điện thoại: 02839291494).

Địa chỉ: Số 205 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các tổ chức tư vấn thẩm định và định giá đăng ký.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM

Số lượng lượt xem: 126

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top