Thông báo về việc tham gia tư vấn gói thầu “Tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng”

title Đấu thầu

Thông báo về việc tham gia tư vấn gói thầu “Tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng”
Thứ tư, 22/03/2023, 03:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng đang triển khai tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn cho gói “Tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết” thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng”.

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong công tác nêu trên quan tâm nộp hồ sơ.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Sở (Tổ Quản trị - Công nghệ thông tin), số 60 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/3/2023 đến ngày 28/3/2023 (giờ hành chính)

Trân trọng.

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 173

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top