Thông cáo báo chí về việc tổ chức Họp báo công bố thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng

title Các thông cáo báo chí, thông tin cần cung cấp cho báo chí

Thông cáo báo chí về việc tổ chức Họp báo công bố thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng
Thứ sáu, 29/09/2023, 06:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường uy tín, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), hiện thực hóa Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong tương lai, góp phần từng bước giúp cơ quan nhà nước giảm thiểu được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện và khoa học hơn; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; phục vụ thiết thực, hiệu quả cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố. Đồng thời, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục cần thiết mà không cần đến trực tiếp cơ quan nhà nước, có thể thực hiện, giao dịch 24/24 giờ trong ngày với các cơ quan hành chính nhà nước tại nhà hoặc tại bất cứ đâu, chỉ cần có thiết bị kết nối internet, với thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện; không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thiên tai, dịch bệnh..; tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ; theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến, tin nhắn điện thoại, địa chỉ email; đảm bảo công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 13.276 hồ sơ, đã giải quyết 12.467 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 809 hồ sơ. Hiện nay, Sở Xây dựng đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 22 thủ tục hành chính, bao gồm 17 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình và 05 thủ tục hành chính trực tuyến một phần trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính Thành phố, tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/ (chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm).

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích công dân, tổ chức, doanh nghiệp đẩy mạnh việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính, Sở Xây dựng tổ chức Họp báo công bố thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Chủ trì họp báo:

- Ông Trần Hoàng Quân - Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí Thành phố.

2. Thành phần tham dự:

- Cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Xây dựng: Ban Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các phòng, đơn vị.

- Các Sở, ban ngành Thành phố: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Khoa học Công nghệ, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Báo chí Thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Quận 1, Quận 3.

- Các cơ quan báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh.

3. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2023.

4. Địa điểm: Lầu 6, Trung tâm Báo chí Thành phố, Số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.

Sở Xây dựng thông cáo đến các cơ quan báo đài để tham dự và đưa tin.

Đính kèm: Thông báo số 14981/TCBC-SXD-VP ngày 28/9/2023

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 216

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top