Thư mời tham dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, tập huấn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn TP.HCM

title Pháp chế

Thư mời tham dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, tập huấn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn TP.HCM
Thứ ba, 10/05/2022, 09:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị trực tiếp và trực tuyến phổ biến, tập huấn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Thời gian: Thứ Năm, ngày 12/5/2022 (Buổi sáng: 7 giờ 20 - 11 giờ 30; Buổi chiều: 13 giờ 30 - 17 giờ 00)

 

Hội nghị về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Time: May 12, 2022 07:00 AM

Vietnam Zoom Meeting

Meeting ID: 889 9695 2881

Passcode: 922275

Hội nghị được phát sóng trực tiếp (livertream) trên youtube theo link sau:

https://youtu.be/rXHFLmRQjZw

Tài liệu Hội nghị:

- Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Báo cáo chuyên đề Hệ thống định mức đơn giá.

- Dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

- Phổ biến, tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Phòng Pháp chế

Số lượng lượt xem: 2288

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top