Công văn số 12894/SXD-PTN&TTBĐS ngày 22/09/2022 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 39 căn biệt thự Lô BT3a (5 căn), BT3b (7 căn), BT4a (6 căn), BT4b (3 căn), BT5 (6 căn), BT6a (7 căn), BT6b (5 căn) thuộc Giai đoạn 3 - Công trình nhà ở thuộc Khu nhà ở Nguyên Sơn nhằm thửa 84-4 (diện tích 1978,5m2), 84-5 (diện tích 2514,7m2), 84-6 (diện tích 1818,9m2), 84-7 (diện tích 866,9m2), 84-8 (diện tích 3023,5m2), 84-9 (diện tích 2606,7m2) và 84-10 (diện tích 2004,9m2), tờ bản đồ 136 (theo tài liệu năm 2006), xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

title Huyện Bình Chánh

Công văn số 12894/SXD-PTN&TTBĐS ngày 22/09/2022 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 39 căn biệt thự Lô BT3a (5 căn), BT3b (7 căn), BT4a (6 căn), BT4b (3 căn), BT5 (6 căn), BT6a (7 căn), BT6b (5 căn) thuộc Giai đoạn 3 - Công trình nhà ở thuộc Khu nhà ở Nguyên Sơn nhằm thửa 84-4 (diện tích 1978,5m2), 84-5 (diện tích 2514,7m2), 84-6 (diện tích 1818,9m2), 84-7 (diện tích 866,9m2), 84-8 (diện tích 3023,5m2), 84-9 (diện tích 2606,7m2) và 84-10 (diện tích 2004,9m2), tờ bản đồ 136 (theo tài liệu năm 2006), xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh
Thứ năm, 22/09/2022, 10:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 12894/SXD-PTN&TTBĐS

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản

Số lượng lượt xem: 28

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top