Công văn số 13466/SXD-VLXD ngày 05/10/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Anh Việt Úc

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 13466/SXD-VLXD ngày 05/10/2022 của Sở Xây dựng về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Anh Việt Úc
Thứ năm, 06/10/2022, 03:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 13466/SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 50

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top