Công văn số 7322/SXD-QLN&CS ngày 24/05/2023 của Sở Xây dựng về kiểm tra đối tượng dự kiến thuê Nhà lưu trú công nhân nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước tại Dự án Nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuộc Cụm công nghiệp phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức (Đợt 1)

title Quản lý nhà và công sở

Công văn số 7322/SXD-QLN&CS ngày 24/05/2023 của Sở Xây dựng về kiểm tra đối tượng dự kiến thuê Nhà lưu trú công nhân nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước tại Dự án Nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân thuộc Cụm công nghiệp phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức (Đợt 1)
Thứ năm, 25/05/2023, 00:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Công văn số 7322/SXD-QLN&CS

Phòng Quản lý nhà và công sở

Số lượng lượt xem: 32

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top