Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản ngày 22/11/2023

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản ngày 22/11/2023
Thứ hai, 27/11/2023, 01:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản ngày 22/11/2023

Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM

Số lượng lượt xem: 242

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top