Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 02/12/2023

title Lịch tuần

Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 02/12/2023
Thứ ba, 28/11/2023, 01:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch làm việc của Ban Giám đốc Tuần thứ 49, từ ngày 27/11/2023 đến ngày 02/12/2023

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 198

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top