Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2022 của Lãnh đạo Sở Xây dựng (Thông báo số 12892/TB-SXD-TT ngày 22/9/2022)

title Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2022 của Lãnh đạo Sở Xây dựng (Thông báo số 12892/TB-SXD-TT ngày 22/9/2022)
Thứ sáu, 23/09/2022, 00:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2022 của Lãnh đạo Sở Xây dựng

Thanh tra Sở

Số lượng lượt xem: 82

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top