Quyết định số 1785/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 01 tổ chức

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 1785/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 28/09/2022 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 01 tổ chức
Thứ năm, 29/09/2022, 10:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 1785/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 109

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top