Quyết định số 2429/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/11/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 2429/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 16/11/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu
Thứ năm, 16/11/2023, 11:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 2429/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 94

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top