Quyết định số 943/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 908/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng

title Năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Quyết định số 943/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 01/6/2023 của Sở Xây dựng về việc đính chính sai sót tại Danh sách đính kèm Quyết định số 908/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 26/5/2023 của Sở Xây dựng
Thứ sáu, 02/06/2023, 05:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Quyết định số 943/QĐ-SXD-QLNGĐXD

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 217

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top