Thông báo số 7220/TB-SXD-VLXDngày 23/5/2023 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

title Vật liệu xây dựng

Thông báo số 7220/TB-SXD-VLXDngày 23/5/2023 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 23/05/2023, 07:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Thông báo số 7220/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 28

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top