Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Việt Ca Maple (Các Thông báo số 13440, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446, 13447, 13448, 13449/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng)

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Việt Ca Maple (Các Thông báo số 13440, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446, 13447, 13448, 13449/TB-SXD-VLXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 06/10/2022, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 13440, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446, 13447, 13448, 13449/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 109

Tra cứu hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị cho đến thời điểm hiện tại.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Hẹn trả Tình trạng

Đang tìm kiếm...

Sổ tay hướng dẫn

Kênh tương tác

Tư vấn, tham khảo và hỗ trợ

Go to top