Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

Công văn số 839/SXD-PTN ngày 18/01/2021 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 1.904 căn hộ chung cư của tòa nhà 26T1 thuộc lô A1 và 03 tòa nhà 21Z, 26T1, 26T2 thuộc lô A2 của DA “Khu nhà ở cao tầng thuộc các lô đất A1, A2, A3, A4, A5, A6-KDC và CV Phước Thiện”, P. Long Bình và Long Thạnh Mỹ, Q.9 (18/01/2021)
Quận Tân Phú: Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 01/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn quận Tân Phú (20/03/2018)
Quận Tân Phú: Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về thực hiện Chương trình hành động số 30-CtrHĐ/QU ngày 05/5/2017 của Quận ủy Tân Phú về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận Tân Bình: Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND Quận Tân Bình về di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp, hư hỏng (cấp độ D) trên địa bàn quận Tân Bình (12/12/2018)
Quận Tân Bình: Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Quận Tân Bình về xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp, hư hỏng (cấp độ D) trên địa bàn quận Tân Bình, giai đoạn 2018 - 2020 (12/12/2018)
Quận Tân Bình: Kế hoạch số 253/KH-UBND-ĐT ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về cải tạo, sửa chữa chung cư, nhà tập thể cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Tân Bình (20/03/2018)
Quận Phú Nhuận: Kế hoạch số 863/KH-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận Phú Nhuận: Kế hoạch số 359/KH-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về mời gọi đầu tư dự án xây dựng mới chung cư tại mặt bằng số 72/2, 72/4 và 72/6 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, quận Phú Nhuận (20/03/2018)
Quận Gò Vấp: Kế hoạch số 7022/KH-UBND-QLĐT ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Gò Vấp giai đoạn 2017 - 2020 (20/03/2018)
Quận Bình Thạnh: Kế hoạch số 171/UBND-QLĐT ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về xây dựng mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận Bình Thạnh: Kế hoạch số 170/UBND-QLĐT ngày 12/9/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về cải tạo, sửa chữa chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận Bình Thạnh: Kế hoạch số 129/UBND-QLĐT ngày 17/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về cải tạo, sửa chữa, và chỉnh trang chung cư cũ trên địa bàn quận Bình Thạnh giai đoạn 2016-2020 (20/03/2018)
Quận 8: Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 29/12/2017 Cải tạo, sửa chữa các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 8 (29/12/2017)
Quận 8: Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 29/12/2017 Xây dựng mới chung cư Phạm Thế Hiển thay thế chung cư cũ đã xây dựng trước năm 1975 (29/12/2017)
Quận 8: Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 29/12/2017 Tổng quát về các chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn Quận 8 (29/12/2017)
Quận 8: Báo cáo số 721/UBND-QLĐT ngày 30/3/2018 của UBND Quận 8 Báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện, thời gian dự kến hoàn thành nhiệm vụ theo Kế hoạch số 1776/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố (30/03/2018)
Quận 7: Kế hoạch số 4402/KH-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về kiểm tra, xây dựng mới nhà chung cư xuống cấp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Quận 7 (20/03/2018)
Quận 6: Thông báo số 126/TB-UBND-QLĐT ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về giới thiệu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư xây dựng mới chung cư số 43 Bình Tây, Phường 1, Quận 6 (14/05/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 396/KH-UBND-QLĐT ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về xây dựng mới chung cư có kết quả kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D - chung cư 43 Bình Tây Phường 1 Quận 6 (20/03/2018)
Quận 6: Kế hoạch số 395/KH-UBND-QLĐT ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về xây dựng mới chung cư có kết quả kiểm định đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D - chung cư 119B Tân Hòa Đông Phường 14 Quận 6 (20/03/2018)