Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng

Quyết định số 456/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (31/03/2023)
Quyết định số 455/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu (31/03/2023)
Quyết định số 454/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (31/03/2023)
Quyết định số 453/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (31/03/2023)
Quyết định số 452/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 31/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (31/03/2023)
Quyết định số 449/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu (30/03/2023)
Quyết định số 448/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/03/2023)
Quyết định số 447/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 30/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/03/2023)
Thông báo về việc tham gia tư vấn gói thầu Sửa chữa, bảo trì hệ thống  máy vi tính, máy in, máy scan, máy fax, máy photocopy và thuê máy photocopy (31/03/2023)
Thông báo về việc tham gia tư vấn các gói thầu “Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết”, “Tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết” thuộc hạng mục “Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản” (31/03/2023)
Công văn số 980 /SXD-KTXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, quy đổi về thời điểm tính toán đối với Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (30/03/2023)
Quyết định số 438/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (cấp lại lần 1) (30/03/2023)
Quyết định số 437/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 29/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (30/03/2023)
Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 22/03/2023 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về bãi bỏ 23 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trước ngày 01/7/2016 (29/03/2023)
Hoạt động hưởng ứng Ngày Đoàn viên - Ngày làm việc tốt năm 2023 (30/03/2023)
Tọa đàm “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” (28/03/2023)
Quyết định số 422/QĐ-SXD-HTKT ngày 27/03/2023 của Sở Xây dựng về hủy quyết định thanh lý gỗ thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh từ ngày 01/11/2018 đến 31/3/2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (29/03/2023)
Thông báo số 225/TB-CĐKTXD ngày 28/3/2023 của Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (Kỳ III/2023) (28/03/2023)
Công văn số 4050/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/3/2023 v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 724 căn hộ thuộc dự án Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ, văn phòng tại số 218 đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức (28/03/2023)
Quyết định số 431/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (28/03/2023)