Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Đề nghị cung cấp tài liệu hồ sơ dự toán đã được phê duyệt của các loại công trình xây dựng đã và đang thực hiện trong năm 2011, 2012 phục vụ cho việc tính toán, xác định và công bố Chỉ số giá xây dựng (Công văn 9955/SXD-QLKTXD ngày 18/12/2012)
Thứ sáu, 04/01/2013, 07:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2034/UBND-ĐTMT ngày 07/05/2012 về triển khai Thông tư số 02/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng; Công văn số 5365/UBND-ĐTMT ngày 19/10/2012 về triển khai thực hiện Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011.

Sở Xây dựng đề nghị các Sở-ngành, cơ quan, đơn vị là cơ quan quản lý nhà nước các công trình chuyên ngành, chủ đầu tư của các loại công trình (theo danh mục đính kèm) thực hiện việc cung cấp hồ sơ tổng dự toán (dự toán) đã được phê duyệt theo quy định (bản sao-1bộ) của các công trình đã và đang thực hiện trong năm 2011, 2012 (từ 1 đến 3 công trình cho mỗi loại công trình), để phục vụ cho việc tính toán, xác định và công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, cung cấp bản sao tài liệu dự toán công trình, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với bộ phận thực hiện công tác công bố chỉ số giá xây dựng - Phòng Quản lý Kinh tế Xây dựng, Sở Xây dựng (Anh Đoàn Hữu Ngọt Phó trưởng phòng), điện thoại 08.39327547- 412 hoặc 0909118849, địa chỉ lầu 3, số 60 Trương Định, P.8, Q.3, TP.HCM, để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể. Thời gian cung cấp tài liệu hồ sơ dự toán công trình đến hết ngày 25/12/2012.

Rất mong được sự hỗ trợ, cung cấp tài liệu của quý Sở-ngành, cơ quan, đơn vị để Sở Xây dựng thực hiện và hoàn thành việc tính toán, xác định và công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

Mời tải file đính kèm để xem đầy đủ nội dung Công văn 9955/SXD - QLKTXD và Danh mục các loại công trình:

Công văn 9955/SXD - QLKTXD

Danh mục các loại công trình để lựa chọn phục vụ việc xác định và công bố chỉ số giá xây dựng công trình

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 640
Tin đã đưa