Kinh tế xây dựng

title Phổ biến chế độ - chính sách

Điểm mới về nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng từ 01/4/2021 theo Nghị định số 50/2021/NĐ-CP
Thứ năm, 01/04/2021, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về hợp đồng xây dựng.

Theo đó, so với Nghị định số 37/2015 đã quy định mới một số nội dung sau:

- Quy định rõ việc việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được áp dụng trong cả thời gian hợp đồng được gia hạn.

- Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp sau:

+ Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

+ Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

+ Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

- Đối với hợp đồng trọn gói, bổ sung thêm 2 trường hợp được điều chỉnh hợp đồng sau:

+ Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

+ Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Đính kèm file: Nghị định số 50/2021/NĐ-CP

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Số lượng lượt xem: 2527
Tin đã đưa