Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Báo cáo Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý III năm 2013 (từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2013)
Chủ nhật, 01/12/2013, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

  • chinh-se-tren-gm
  • chinh-se-tren-fb
  • chinh-se-mes-tren-fb
  • chinh-se-tren-gg
  • chinh-se-tren-tw
 
 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND ngày 12/7/2011 và Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã triển khai việc định kỳ thu thập thông tin và nghiên cứu về thị trường giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ theo Bảng công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố hàng tháng, quý; lựa chọn số liệu theo nguyên tắc ưu tiên đối với mặt hàng thông dụng chủ yếu; đơn vị cung cấp có thị phần lớn và loại vật liệu có biến động nhiều về giá, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về diễn biến giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn thành phố Quý III-2013 (từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2013) và dự báo diễn biến giá trong Quý IV/2013 như sau:

Mời tải file đính kèm để xem đầy đủ báo cáo:

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 833
Tin đã đưa