Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Báo cáo Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2012 (từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2012)
Chủ nhật, 27/01/2013, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND ngày 12/7/2011 và Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã triển khai việc định kỳ thu thập thông tin và nghiên cứu về thị trường giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ các bảng công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố hàng tháng, lựa chọn số liệu theo nguyên tắc ưu tiên đối với mặt hàng thông dụng, đơn vị cung cấp có thị phần lớn và loại vật liệu có biến động nhiều về giá, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về diễn biến giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn thành phố Quý IV năm 2012 (từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2012) như sau:

I.    Diễn biến giá các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu:

1. Thép xây dựng:

Biểu đồ diễn biến giá thép cuộn Ø6 CT3, thép trơn Ø12 – Ø25 CT3, thanh vằn Ø12 – Ø32 CT5 và thép góc 25 x 25 x (2,5 – 3mm) tại nhà máy của Tổng Công ty thép Việt Nam:

...

Mời tải file đính kèm để xem đầy đủ báo cáo:

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 351
Tin đã đưa