Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Báo cáo số 3022/BC-SXD-QLKTXD của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/5/2013 về Diễn biến giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Quý I năm 2013 (từ tháng 01/2013 đến tháng 3/2013)
Thứ bảy, 18/05/2019, 12:12 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 23/2011/CT-UBND ngày 12/7/2011 và Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã triển khai việc định kỳ thu thập thông tin và nghiên cứu về thị trường giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ các bảng công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn thành phố hàng tháng, quý; lựa chọn số liệu theo nguyên tắc ưu tiên đối với mặt hàng thông dụng chủ yếu; đơn vị cung cấp có thị phần lớn và loại vật liệu có biến động nhiều về giá, Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về diễn biến giá một số vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn thành phố Quý I năm 2013 (từ tháng 01/2013 đến tháng 03/2013) và dự báo diễn biến giá trong Quý II/2013 như sau:

Mời tải file đính kèm để xem đầy đủ báo cáo

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1270
Tin đã đưa