Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV năm 2011
Thứ tư, 10/04/2013, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/02/2013, Sở Xây dựng có Quyết định số 91/QĐ-SXD-QLKTXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý 4/2011, và năm 2011.

Đính kèm file: Thuyết minh Công bố Chỉ số giá xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10, tháng 11, tháng 12, Quý IV năm 2011

 

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1038