Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 4 đến tháng 12); Quý II, III, IV và năm 2013 (Quyết định số 1047/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 23/9/2014)
Thứ ba, 30/09/2014, 06:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/9/2014, Sở Xây dựng có Quyết định số 1047/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 23/9/2014 về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 4 đến tháng 12); Quý II, III, IV/2013 và năm 2013.

Đính kèm file:

Quyết định số 1047/QĐ-SXD-QLKTXD;

- Thuyết minh Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 4 đến tháng 12); Quý II, III, IV và năm 2013.

 

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1392
Tin đã đưa