Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12), các Quý (I, II, III, IV) và Năm 2012 (Quyết định số 1278/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 06/8/2013)
Thứ năm, 17/10/2013, 08:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/8/2013 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1278/QĐ-SXD-QLKTXD về Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12), các Quý (I, II, III, IV) và Năm 2012.

Đính kèm file:

- Quyết định số 1278/QĐ-SXD-QLKTXD;

- Thuyết minh Công bố Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 12), các Quý (I, II, III, IV) và Năm 2012.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1173
Tin đã đưa