Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 6); Quý I, II năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 1497/QĐ-SXD-KTXD ngày 12/10/2015)
Thứ tư, 18/11/2015, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 12/10/2015, Sở Xây dựng có Quyết định số 1497/QĐ-SXD-KTXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 01 đến tháng 6); Quý I, II năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đính kèm file:

- Quyết định số 1497/QĐ-SXD-KTXD;

- Thuyết minh Công bố Chỉ số giá xây dựng các Tháng (từ tháng 01 đến tháng 6); Quý I, II năm 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 1232
Tin đã đưa