Kinh tế xây dựng

title Kinh tế xây dựng

Chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 3) và quý I năm 2013 (Quyết định 833/QĐ-SXD-KTXD ngày 29/7/2014)
Thứ tư, 06/08/2014, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 29/7/2014 của Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 833/QĐ-SXD-KTXD Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 3) và quý I năm 2013.

Đính kèm file:

- Quyết định số 833/QĐ-SXD-KTXD;

- Thuyết minh Công bố chỉ số giá xây dựng các tháng (từ tháng 01 đến tháng 3) và quý I năm 2013.

 

Phòng Kinh tế xây dựng

Số lượng lượt xem: 766
Tin đã đưa